آذري يازيلار


Tuesday, June 08, 2004

ترکی ديلی تک سوگلی ايستکلی ديل اولماز

بونا گوره بوردا ترکی ياده آذری مثللری يازاجاقام. البت الله قوات ورسه.
بو اول
کهليک چوخ ساياق اولار، آدامين ايگين بيلر
کبک موجود هوشياری است، بوی آدم را می فهمد. کنايه از فردی که خود را زرنگ و هوشيار می داند.........................................................................................

Home